14 Pro 2010, 4:41pm
Nezařazené
by admin

Komentáře nejsou povoleny

Pokuty a bodový systém

Bodový systém už v naší republice funguje pátým rokem, takže většina řidičů si na něj stihla zvyknout. Alespoň si tedy shrňme nejdůležitější prvky, ze kterých je náš bodový systém sestaven:

  • Každý řidič začíná na 0 bodů, za přestupky nebo trestné činy se body podle vážnosti přičítají.
  • Po dosažení 12 bodů je řidič nucen odevzdat řidičský průkaz, případně jeho řidičský průkaz pozbývá platnosti. Jde o zákaz na nejméně 1 rok, po jehož vypršení musí řidič projít přezkoušením z odborné způsobilosti. Po vypršení tohoto zákazu má opět 0 bodů.
  • Za každý rok bez přičtení bodů je řidiči snížen počet získaných bodů o 4. Konečný počet ale nikdy nemůže být nižší než 0- nejde tedy body střádat na „horší časy“.
  • Řidič může každý rok odmazat další tři body, pokud prokáže absolvování školení bezpečné jízdy.
  • Mezi nejzávažnější přestupky (ohodnoceny sedmi body) patří například řízení vozidla bez oprávnění pro příslušnou kategorii (neplést s řízením bez řidičského průkazu), řízení v nezpůsobilém stavu způsobeném alkoholem nebo jinými látkami, odmítnutí dechové/krevní zkoušky přítomnosti na alkohol, způsobení nehody porušením povinností řidiče se smrtelnými nebo těžkými zdravotními následky.
  • Odjetí od vážné nehody

TIP: Některé pojišťovny nabízejí povinné ručení nebo havarijní pojištění s připojištěním pro případ udělení pokuty ve správním řízení. Pokud často dostáváte pokuty, může vám to ušetřit pár tisíc korun měsíčně.